SDL TRADOS NEDİR?

SDL Trados, çeviri profesyonelleri için hazırlanmış dünyanın en popüler Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) aracıdır. Bir bilgisayar yazılım ortamı olan CAT ortamı kendi kendine çeviri yapan bir ortam değildir. Bu ortamda bir çevirmen, çeviri sürecini destekleyen ve kolaylaştıran bir bilgisayar yazılımı kullanarak kaynak metinlerin çevirisini yapar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Çağlayan, Vatan Cad. No: 4/1
    İstanbul Ticaret Merkezi Kat: 3
    34403 Kağıthane / İstanbul
  • Telefon: 444 5 738
  • ePosta: info@set-soft.com

Çeviri Belleği Yazılımı 30. Onur Yılını Aştı!

1984 yılında çeviri teknolojileri piyasasına girdiği günden bu yana Trados (2005 yılında SDL tarafından iktisap edilmiştir ve günümüzde adı SDL Trados olarak bilinmektedir) sektörde en yaygın olarak bilinen ve kullanılan yazılım olmuştur.

Geçen yirmi sekiz yılda, SDL Trados yenilikçi ve güçlü çeviri belleği yazılımını sürekli olarak geliştirerek serbest çevirmenlerden çeviri işletmelerine ve büyük sanayi ve ticaret kuruluşlarına kadar 200.000’den fazla kullanıcıya ulaşmıştır.

Nasıl başladı?

“TRAnslation & DOcumentation Software” sözcüklerinin baş harflerinden esinlenerek oluşturulan Trados, 1984 yılında Almanya’nın Stuttgart kentinde Jochen Hummel ve Iko Knyphausen adlı iki kişi tarafından geliştirilmiştir. Hummel ve Knyphausen Trados’u bir Çeviri Hizmetleri Tedarikçisi olarak IBM için üstlenecekleri bir çeviri projesinde kullanmak amacıyla geliştirdiler.

80’li yıllar

Çeviri hizmetlerine olan gereksinimin dikkate değer biçimde artmasıyla, 80’li yılların ortalarında Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) teknolojisinin önem kazandığı görülmüştür.

Çevirmenler müşterilerinden gelen çeviri projelerinin çokluğu ve büyüklüğü ile baş edememeleri sonucu, piyasanın talebi ile tedarik kapasitesi arasındaki uçuruma teknolojinin köprü olması seçeneğine sarılmışlardır. Hummell ve Knyphausen teknolojinin bu noktada bir fırsat olacağını düşünerek bu sorunu çözmek için yazılımı geliştirmeye koyulmuşlardır.

Çeviri Belleği 1988 yılı başında çağının başlangıcı Trados’un bugün Translator’s Workbench olarak bildiğimiz TED’i geliştirmesiyle gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Trados, çeviri hizmetleri kısmını Hollanda’da bulunan INK’e devrederek şirketi ikiye bölme kararı aldı; böylece çeviri yazılımını geliştirmeye daha fazla odaklanabileceklerdi. Bir çeviri teknolojileri tedarikçisi haline gelmek Trados’un elbette belli bir zamanını aldı, bununla birlikte kararlı çalışmalar çok geçmeden stratejik kararları beraberinde getirdi: bunlardan en önemlisi yazılım geliştirme çalışmalarını Microsoft Windows platformuna almaktı.

90’lı yıllar

1990 yılında Trados bugün SDL MultiTerm olarak bilinen ve bir terim veritabanı olarak çalışan ilk ürününü yani MultiTerm’ü piyasaya sürdü. Ardından 1992 yılında Translator’s Workbench piyasaya sürüldü. 1990’lı yıllar aynı zamanda Trados’un bir şirket olarak da güçlenerek yaygınlaşmaya başladığı yıllardır. Stuttgart Üniversitesi’nde görevli dilbilimci ve bilgisayar teknolojileri uzmanı olan Matthias Heyn’in şirkete katılmasıyla Trados ilk tümce eşleştirme (Alignment) aracını geliştirerek piyasaya sürdü. T Align olarak piyasaya sürülen bu yazılım günümüzde SDL Trados Studio paketi içinde WinAlign olarak bilinmektedir. Buna ek olarak, Brüksel, Virginia, İngiltere ve İsviçre dahil bir dizi ülkeyi içine alan bir ağ kurmaya başladı.

1990’lı yıllarda çeviri yazılımı teknolojileri alanında birçok ürünün geliştirildiğini görüyoruz. Bu sayede, birçok serbest çalışan çevirmen de kişisel bilgisayarların gelişen özellikleri ve kapasitesinden ve fiyatlarının giderek daha makul düzeylere inmesinden yarar görmekte ve giderek daha fazla oranda BDÇ araçları kullanmaktaydı. Masaüstü teknolojisini kullanan çeviri belleği araçlarının getirdiği dikkate değer zaman tasarrufu ve kalite gibi avantajlara ek olarak, internet sayesinde sunucu teknolojisi kullanarak çeviri belleklerinin gerçek zamanlı paylaşımı mümkün hale geldi, Bu özellik özellikle yerelleştirme çalışmalarına kayda değer bir hız kazandırırken, sanayi ve ticaret kuruluşlarının mesajlarını müşterilerine daha hızlı bir şekilde iletebilmelerine ve böylece yeni yeni pazarlara cesaretle girmelerine olanak sağladı.

Yeni BİNYIL

Farklı bazı çeviri yazılımı tedarikçilerinin de var olmasına karşın, Trados yeni binyılda çeviri sektöründe çok önemli bin pazar payına ulaştı. Trados’un 2005 yılında SDL ile birleşmesi, iki pazar liderinin ürünlerini ve teknik bilgilerini birleştirerek müşterileri adına bu araçların işlevselliğini ve özelliklerini arttırmalarını sağladı.

25 yıl sonra

2009 yılı çeviri sektörü için SDL Trados Studio 2009’un çıkışına sahne oldu. Eskiden Trados adıyla bildiğimiz bu yazılım, 2009 sürümü üzerinde entegre olarak barındırdığı onlarca işlevsel özellik nedeniyle bu tarihten itibaren SDL Trados Studio olarak anılmaya başlandı. Trados ve SDLX’in en iyi özelliklerini taşımasının yanında çeviri belleği yazılımında yeni nesil bir anlayışı taşıyan SDL Trados Studio insanların çalışma alışkanlıklarında devrim getirdi. Böylesine güçlü bir yazılım elbette ancak ARGE çalışmaları ile çeviri yazılımı teknolojisine 25 yıl boyunca 100 milyon doların üzerinde yapılan yatırım ile gerçekleşebiliyor.

Günümüzde SDL Trados Studio

İlk olarak 2009 yılında atılan cesur adımlar, zaman içinde SDL Trados Studio’yu çevirmene tüm süreçlerde destek veren bir entegre paket haline getirdi. Günümüzde Projelendirme, Terminoloji, Çeviri, Düzelti ve Onay aşamalarına ayrı ayrı yer veren süreç adımlarıyla SDL Trados tüm çeviri tedarik zincirinin tek çözümü olarak dünyada 200.000’in üzerinde kullanıcıya ulaştı ve teknolojinin adı haline geldi. Üzerine eklenen PDF OCR teknolojisi, hızlı yazım kolaylığı getiren AutoSuggest teknolojisi, aynı anda birçok belleğe aynı bağlanmayı sağlayan Revlex teknolojisi çeviri sektöründe her zaman ilkleri geliştiren SDL Trados Studio’nun sunduğu farklılıklardan sadece birkaçı olarak sayılıyor.

Saygılarımızla