SDL TRADOS NEDİR?

SDL Trados, çeviri profesyonelleri için hazırlanmış dünyanın en popüler Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) aracıdır. Bir bilgisayar yazılım ortamı olan CAT ortamı kendi kendine çeviri yapan bir ortam değildir. Bu ortamda bir çevirmen, çeviri sürecini destekleyen ve kolaylaştıran bir bilgisayar yazılımı kullanarak kaynak metinlerin çevirisini yapar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Adres: Çağlayan, Vatan Cad. No: 4/1
  İstanbul Ticaret Merkezi Kat: 3
  34403 Kağıthane / İstanbul
 • Telefon: 444 5 738
 • ePosta: info@set-soft.com


Bilindiği üzere yazılım ürünleri “masaüstü” ürünler ve “sunucu tabanlı ürünler” olarak ikiye ayrılır. Kullanıcı olarak kullandığımız, işlerimizi yürütürken faydalandığımız ürünler genellikle masaüstü ürünlerdir. Microsoft’un sunduğu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint gibi ürünler masaüstü ürünlerdir.

Sunucu sistemler geniş iş yapma yetenekleri olan ve ilave işlevsellik sunan ileri teknoloji yazılım platformlarıdır ve hizmet sunduğu donanım ve yazılım ürünlerinin daha performanslı çalışmalarına yardımcı olurlar, onlara farklı bazı işlevleri yapabilme yeteneği eklerler. Hassasiyet taşıyan içeriğin son derece hızlı şekilde tercüme edilerek, gelecekte de kurum adına muhafaza edilmesini gerektiren çeviri sektöründe bu gibi ilave işlevler ön plana çıkmakta ve bu nedenle sunucu tabanlı araçlara yapılan yatırımlar gerekli hale gelmektedir.

Özet olarak ifade etmek gerekirse, sunucu sistemler genellikle aşağıda açıklanan işlevler nedeniyle tercih edilir:

 • Güvenlik: Sunucu sistemlerin yapısında “tanımlanmış kullanıcı” kavramı bulunur ve sisteme sadece tanımlı kullanıcılar giriş yapabilir. Kullanıcılar, yönetici tarafından sisteme kaydedilmekte ve kendilerine kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmektedir. Kullanıcıların kullanma yetkisi sadece kullanacakları belleğe erişimle sınırlandırılabileceği gibi kullanıcılara istenirse geniş yetkiler de verilebilir. Diğer bir deyişle bir kullanıcı sadece bazı eylemleri yapabilecek biçimde veya sadece belli bazı bellekleri görebilecek şekilde sınırlandırılabilir veya tüm bellekler ve tüm eylemler biçiminde geniş de tutulabilir. Sistemde yüzlerce Çeviri Belleği olsa da istenirse çevirmen sadece kendisine yetki verilen belleği görebilmektedir.

 • Hız: Normal koşullar altında, bilgisayar dosyalarına birden fazla kullanıcının aynı anda bağlanması halinde veri alış-veriş hızı düşer. Çeviri yaparken de böyle bir durum söz konusudur. Bir çeviri projesinde birden fazla çevirmen çalışırken de çevirmenler aynı belleğe bağlıdır. Yaptıkları çevirileri bu belleğe gönderir ve o bellekte yer alan çevirileri çağırırlar. Aynı anda belleğe bağlı çevirmen sayısı ne kadar fazla ise, aynı anda o kadar fazla çeviri metni gönderiliyor ve bir o kadarı da çağırılıyordur. Masaüstü sistemlerde 4 kullanıcıdan itibaren hızın düştüğü fark edilmeye başlanır. Hızın düşmesine neden olan harici etkenler de vardır elbette, ancak normal koşullar altında aynı anda çalışan kullanıcıların sayısı doğal olarak hızı düşüren bir etkendir. Sunucu tabanlı sistemler veri alış-veriş hızını arttırırlar. Aynı belleğe aynı anda kaç kişi bağlanırsa bağlansın ve nereden bağlanırsa bağlansın, normal koşullarda kişi kendi bilgisayarında çalışırken elde ettiği hız ile eşit bir hızda çalışma yapar.
 • Erişim: Sunucu tabanlı sistemlerde internet aracılığı ile tüm dünyadan çevirmenlerle aynı fiziksel ortamdaymış gibi çalışmak mümkündür. Proje yöneticisi, çevirmen, düzeltmen, terminolog vb. tüm çeviri profesyonelleri belli bir proje yapısı çevresinde birlikte çalışır. Kendilerinin fiziken nerede bulunduğunun önemi olmaksızın, aynı belleklere bağlanır ve birbirlerinin çalışmalarından yararlanarak çalışırlar. Çeviri projesi sunucu üzerinde oluşturulur, dosyaları orada ayrılır ve kendilerine sadece proje bilgisi gönderilir. Çevirmenlere bellek göndermek gerekmez. İşletmelerin muhafaza ettiği bellekleri çevirmenlerle paylaşmasına gerek kalmaz. Yetki verilen çevirmenler evlerinden sisteme bağlanır ve çeviriyi sizin sunucunuzda bulunan bellek üzerinde yapar. Çeviri tamamlandıktan sonra da çevirmenin herhangi bir dosya göndermesine gerek yoktur. Çeviriler zaten sizin bilgisayarınızdadır.
 • Lisans Verme: Sunucu sistem ile çalışırken Trados lisansı olmayan çevirmenlere de Trados kullandırtabilirsiniz. Lisanssız çevirmenlerin yapması gereken ücretsiz bir sürümü bilgisayarlarına kurmaktır. Lisanssız çevirmenler bu durumda sisteme bağlandıktan sonra sizin lisanslarınızı angaje ederek çalışacaktır. Böylece satın aldığınız lisansların geceleri de çalışmasını sağlayabilirsiniz. Freelance çevirmeninizin SDL Trados Studio FL lisansı varsa, sistem bağlandıktan sonra sizin lisanslarınızı almalarına gerek yoktur. Lisanslı veya lisanssız, Professional veya freelance sürümü ile çevirmenler dışarıdan sisteme bağlandığında kendileri paylaşım yapabilen Professional bir sürüm ile çalışıyor gibi çalışacaklardır.

SDL Studio GroupShare bir platformdur ve üzerine sunucular kurulur. SDL tarafından çeviri sektörüne dönük 4 farklı işlev gören sunucu geliştirilmiştir:

 1. Translation Memory (TM) Server: Çeviri belleklerinin yönetimini sağlar
 2. MultiTerm (MT) MT Server: Terminoloji belleklerinin yönetimini sağlar
 3. Project Server: Proje Yönetimini sağlar
 4. MultiTerm Online: Terim belleklerinin internet üzerinden yayınlanmasına ve web tarayıcıları ile erişilmesine izin verir.

Sunucuların tümü SDL Studio GroupShare platformu üzerine ilk başta kurulabildiği gibi tek tek ileride istendiği zaman da satın alınarak konuşlandırılabilir. Esnek bir yapıya sahiptir. Gerek yönetici gerekse çevirmen ve düzeltmenlerin kullandığı lisanslar ihtiyaç olduğu kadar adet talep edilebilir. Başlangıçta eklenen kullanıcı lisanslarına sonradan istenen sayıda ilave yapmak mümkündür.