SDL TRADOS NEDİR?

SDL Trados, çeviri profesyonelleri için hazırlanmış dünyanın en popüler Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) aracıdır. Bir bilgisayar yazılım ortamı olan CAT ortamı kendi kendine çeviri yapan bir ortam değildir. Bu ortamda bir çevirmen, çeviri sürecini destekleyen ve kolaylaştıran bir bilgisayar yazılımı kullanarak kaynak metinlerin çevirisini yapar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Adres: Çağlayan, Vatan Cad. No: 4/1
    İstanbul Ticaret Merkezi Kat: 3
    34403 Kağıthane / İstanbul
  • Telefon: 444 5 738
  • ePosta: info@set-soft.com

Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) Teknolojisi Bilgisayar destekli çeviri (CAT) araçları, bir çevirmen olarak işinizde bir üst düzeye erişmek için tam da ihtiyacınız olan şeydir. BDÇ Teknolojisinin belli başlı şu avantajları vardır:

Miktar: Daha fazla iş alırsınız. Lokalizasyon çalışmaları, yüksek hacimdeki materyallerin çok iyi bir terminoloji ve üslup tutarlığıyla işlenerek hızlı bir şekilde teslimini gerektirir. Özellikle TRADOS gibi çok bilinen BDÇ araçları, bu tip bir performansı mümkün kılar. Çeviri belleklerini (TM) aktarabilen, bunları çeviri yaparken güncelleyebilen ve ardından geri gönderen çevirmenler bu süreçte en hayati konumda yer alırlar.

Miktar: Daha fazla üretirsiniz. Geleneksel ortamlarda bile bir BDÇ aracı üretiminizi arttırabilir. Oldukça geniş ölçüde sözcük ve cümle depolanmış bir TM aracı aynı sürede iki kat daha fazla üretim yapmanızı mümkün kılar. Uyarı: bu durum yeni materyalin TM ile olan benzerliğine bağlıdır. Kendi çalışmalarımla ilgili veriler %50 ile %100 arasında bir artışı göstermektedir. Yaşam kalitesi: Daktilo ile Yazımdan Çeviriye Geçiş İlk kez çevrilen zor bir belgede (ör., yeni ilgisiz bir konu) bile, bir BDÇ aracının işimi daha zevkli bir hale getirebildiğini gördüm. Ekranda sıralanan segmentler içerisinde sadece yazımı gerektiren yerlere girerek yazım işlemi yaptım. Çalışma yaptıkça araç seçeneklerimi çoğaltmakta ve böylece, belgede benzer segmentler ve terimler belirdikçe aynı şeyi yeniden yazıp, kesme ve yapıştırma yapmama gerek kalmamaktadır. Aynı zamanda çalıştıkça TM de geliştiğinden, buna benzer olan sonraki belgeler daha iyi bir çeviriye sahip olacaktır.

İş kalitesi: Tutarlılık. Teknik çeviride, bir belge ve tüm bir proje içerisindeki terminoloji tutarlılığı oldukça önem arz eder. Bu durum bilimsel ve teknik belgelerin yanında hukuki ve finansal işler için de geçerlidir. Çeviri, kültürlerarası bir çalışma biçimidir. Eş anlamlı sözcükler ve deyimsel ifadeler okuyucuları çok zorlamaktadır. BDÇ araçları, projelerde sözlüklerin standardize edilmesini ve her bir çevirmenin daha az çabayla terimleri tutarlı şekilde kullanmasını sağlar.

İş kalitesi: Revizyon. Gözden geçirmenin en etkili yolu basılı sayfalardaki kaynak ve hedef metni karşılaştırmak için bir çift cetvel kullanmaktır. Bununla birlikte, bazı teknik dokümanların baskısı çok iyi değildir veya sadece ekran üzerinde (ör., web sayfaları) okunacak şekilde tasarlanmışlardır. BDÇ aracı tarafından segmentlerin eşleştirilmesi ekran üzerinde gözden geçirme işlemini kolaylaştırır ve daha etkin hale getirir. Hala olabildiğince kâğıt ve cetvelleri kullanmaktayım, ancak BDÇ araçlarında hazırlanmış çevirilerin baskı sırasında çok daha az hataya sahip olduklarını bu yüzden son kağıt kontrolünün daha hızlı olduğunu görüyorum.

Kalite ve Miktar: Analiz ve Yönetim. Yeniden yapılacak çeviriler, belli bir dokümanda yapılan revizyon oranı, sözlük ve TM güncelleme, vb. konularda makul bir fiyat talep edebilmek için çevirmenlerin bir çeviri işini analiz etmeyi bilmesi gerekir. Bilinen BDÇ araçları sözcükleri, segmentleri ve üniteleri sayar, metni analiz eder, yeni ve önceden çevrilmiş materyallerin kısımlarını karşılaştırabilir. TRADOS gibi ortak bir BDÇ aracının kullanımı, serbest çalışan çevirmen ile proje yöneticisinin belgenin ne kadarının yeni çeviri olduğu veya ne kadarının yeniden düzenleme gerektirdiği, vb. konularında uzlaşmalarını sağlar.